Test av SAS American Express Premium

Kreditt­grense
Ingen forhåndsbestemt kredittgrense
Rente­frihet
45 dager
Årsavgift
1000 kr
Alders­grense
18 år
Kontakt­løshet
Ja
Smart­betaling
Apple Pay
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 24,84 %. 65.000 o/12 mnd. Kostnad: 14.788. Totalt: 79.788
Fra og med 1. november 2018 avsluttet American Express (Amex) sitt samarbeid med DNB for å selv ta over driften av sin portefølje. Overtakelsen bød samtidig på en rekke endringer – ikke minst i navnestrukturen – og per i dag sitter det amerikanske selskapet igjen med tre SAS-relaterte kredittkort på det norske markedet, henholdsvis Classic, SAS American Express Premium og Elite.

Den aller største endringen er dog at kortene gjøres om fra kreditt- til faktureringskort. Dette vil si at kortet ikke lenger har noen tilknyttet rentesats, samtidig som man heller ikke har muligheten til å nedbetale det utestående beløpet over tid. Den nye ordningen innebærer nemlig at man til å tilbakebetale hele det utestående beløpet senest to uker etter man mottar fakturaen.

Blant AmEx sine kort kan SAS American Express Premium regnes som den midterste i rekken, og som de fleste som plasserer seg i midten faller den langt på vei mellom to stoler. Kortet er absolutt bra for deg som reiser mye og ønsker å spare opp bonuspoeng, men om du er blant de som reiser mer enn den gjengse nordmann, får du langt bedre satser med Elite-kortet. Samtidig er SAS American Express Premium fire ganger så rimelig som Elite, så om du faller i kategorien mellom å reise av og til og veldig ofte, kan dette fort være det mest lønnsomme kortet.

Flybonus og reisefordeler

Med SAS American Express Premium mottar du flybonuspoeng hver eneste gang du benytter deg av kortet. Denne ordningen kalles Ekstrapoeng, og når du har opptjent nok Ekstrapoeng kan du bruke disse til å kjøpe deg flybilletter via SAS sine nettsider. Foruten om dette får man også rabattert tilgang til SAS-lounger i Norden når man reiser med SAS eller den øvrige Star Alliance-flåten. Den eneste ulempen er at dette ikke gjelder på innenriksloungene på Arlanda og Gardermoen.

Ordningen fungerer slik at mottar 15 Ekstrapoeng for hver hundrede krone du bruker på normale transaksjoner, og 30 Ekstrapoeng for hver hundrede krone du benytter til å kjøpe flybilletter via sas.no.

Antall poeng du trenger for å veksle inn til en reise avhenger i stor grad av destinasjonen du ønsker å reise til, men SAS sin faste takst starter på 10 000 Ekstrapoeng, mens de mest kostbare ligger på 80 000 poeng.

Companion Ticket: Billetter for to til prisen av én

En av godene som gjør AmEx sine SAS-kort så ettertraktet, er ordningen Companion Ticket (CT). Dersom du bruker mer enn 150 000 kroner i løpet av et kalenderår med SAS American Express Premium, har du automatisk opparbeidet deg en CT. Denne gir deg enten halv poengpris på flybilletter eller muligheten til å ta med deg en ekstra passasjer på reisen. Husk bare å bestille god tid i forveien, da SAS har et begrenset antall EuroBonus-seter på sine avganger.

Hvilket selskap du kan reise med og hvor langt CT-en kan ta deg, vil i stor grad avhenge av hvilket SAS-kort du har. Med Premium-varianten kan du bestille en bonusreise med SAS Beste Pris eller den øvrige Star Alliance-flåten hvor som helst i verden én gang i året. Det er også verdt å merke seg at CT-en er gyldig ut året du har tjent den opp, samt ytterligere 12 måneder.

Årsavgift og forsikring

Det er vanskelig å komme utenom at en av de største ulempene med SAS American Express Premium er dens årsavgift. Tusen kroner kan fort bli i drøyeste laget for en gjennomsnittlig bruker, men for en som stadig er på farten kan dette raskt lønne seg i lengden.

Nå bør det også nevnes at reiseforsikring inkluderes i denne prisen, og all den tid du oppnår en høyere inntjening enn Classic-varianten – som for all del er kostnadsfri, men samtidig ikke har noen former for forsikringer – veier dette langt på vei opp for prisen.

Testen av SAS American Express Premium er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2021-08-05
Vår vurdering (poengscore): 4 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

SAS American Express Premium oppnår 10/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. I motsetning til kredittkort opererer ikke faktureringsskort med rentesatser, og vil følgelig ikke bli vurdert ut ifra dette. SAS American Express Premium kan skilte med en høy årsavgift, og kombinerer man dette med de ufordelaktige gebyrene, sitter man fort igjen med en dårlig score.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 67/100 poeng. SAS American Express Premium er sentrert rundt fordelsprogrammet EuroBonus, og fungerer akkurat så godt som man kunne forventet. Blander man i tillegg inn den inkluderte reiseforsikringen, sitter man fort igjen med en ganske så attraktiv pakke.

Brukeropplevelse

Videre får SAS American Express Premium 83/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Amex byr på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og nokså lett tilgjengelig innpakning. De svarer også raskt på henvendelser, og er tilgjengelig på flere plattformer. Videre kan det også bys på kontaktløs betaling og app-løsning, og det eneste kortet dessverre må se seg nødt til å få trekk for er mangel på valg av egen PIN-kode.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 65/100 poeng. Her er det særlig det gode bonussystemet og den inkluderte forsikringen som trekker opp, mens årsgebyret og de generelle gebyrsatsene er med på å trekke helhetsinntrykket vesentlig ned.

Fordeler

 • Mulighet for oppsamling av flybonuspoeng, som kan brukes på flybilletter hos SAS og den øvrige Star Alliance-flåten
 • Muligheten til å ta med en medreisende med Companion Ticket-ordningen
 • Redusert pris på SAS-lounger i Norden
 • Reiseforsikring inkludert
 • Støtte for Apple Pay

Ulemper

 • Noe stiv årsavgift
 • Høye gebyrsatser
 • Høyeste valutapåslaget på markedet
 • Sammenlignet med Visa og Mastercard har American Express et begrenset bruksområde

Rabatter og bonusordninger

Som navnet bærer preg av er SAS American Express Premium bygget rundt fordelsprogrammet EuroBonus, og appellerer nok dermed først og fremst til den reiselystne. Under kan du se en oversikt over samtlige fordeler man oppnår ved å benytte kortet:

 • Mulighet for oppsamling av bonuspoeng som kan brukes på flybilletter hos SAS og den øvrige Star Alliance-flåten
 • 15 Ekstrapoeng per 100 brukte krone
 • 30 Ekstrapoeng per 100 brukte krone ved kjøp av flybilletter gjennom sas.no
 • Mulighet for ledsagerbillett ved årlig bruk over 150 000 kroner, som kan benyttes over hele kloden én gang i året
 • Tilgang til SAS-lounger i Norden til reduserte priser
 • Tilgang til globalt restaurantprogram med mer enn 400 restauranter hvor du enten får en gratis forrett, en flaske vin eller 20% rabatt på mat

Rente og gebyrer

Generelt
Årsavgift
1000 kr (85 kr/mnd)
Kredittramme
Ingen forhåndsbestemt kredittgrense
Rentefrihet
45 dager
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Apple Pay
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp
Ta kontakt med American Express om du skal handle for et vesentlig større beløp enn vanlig, grensen avhenger nemlig av kunderelasjonen du har bygget opp over tid
Kontantuttak
12.000 kr/14 dager
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
4 % (min. 25 kr)¹
Kontantuttak over skranke
4 % (min. 25 kr)¹
Bruk av posttjenester
4 % (min. 25 kr)¹
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
4 % (min. 25 kr)¹
Kontantuttak over skranke
4 % (min. 25 kr)¹
Valutapåslag
2,5 %
Øvrige gebyrer
Tilleggskort
540 kr²
Erstatningskort
0 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd
Papirfaktura
45 kr/mnd
Forsinkelsesavgift
60 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente 24,84 %. 65.000 o/12 mnd. Kostnad: 14.788. Totalt: 79.788
Seks måneder etter at kortet aktiveres vil du automatisk få tilgang til Express Cash Service, og da kan du foreta kontantuttak fra minibank eller hos enkelte brukersteder
Ett kort inkludert, ytterligere tre kan utstedes. Prisen er pr. ekstrakort

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minimum 75 % eller mer av reisens totale transportkostnader med . Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly, samtidig som reisen også må startes og avsluttes i Norden.

Utover dette stilles det også krav til at man er under 80 år, er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Norge i henhold til Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 60 påfølgende dager eller inntil 120 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Forsikringen gjelder for både kortholder og dens husstand, som i denne sammenheng er definert som ektefelle eller samboer og barn under 25 år med felles adresse som kortholder.

Avbestilling eller forkortet reise
Inntil 25 000 kroner per person
Personlige eiendeler
Dersom personlige eiendeler, penger eller reisedokumenter går tapt, stjeles eller skades, er man dekket for inntil 10 000 kroner per reise. I tillegg foreligger det en begrensning på 2500 kroner dersom gjenstanden kan repareres eller om gjenstanden det dreier seg om er kontanter eller reisedokumenter. Barn under 16 år er dessuten begrenset til 750 kroner per skadetilfelle
Forsinkelse og tapt avgang
Inntil 1500 kroner per person
Forsinket bagasje
Inntil 2000 kroner per person om forsinkelsen overstiger fire timer, samt ytterligere 2000 kroner dersom bagasjen ikke har ankommet innen 38 timer
Reiseulykke
Ved dødsfall er man dekket for inntil 1 000 000 kroner, mens det ved ulykker vil utbetales en prosentandel av denne avhengig av graden av invaliditet. For barn under 16 år reduseres satsen for dødsfall til 100 000 kroner
Juridisk erstatning
Ved behov for juridisk bistand dekkes kostnadene knyttet til dette med inntil 100 000 kroner, samtidig som erstatningsbeløpet som oppstår direkte eller indirekte som følge av samme årsak er satt til 1 000 000 kroner
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikrings­selskap
Chubb European Group SE og Inter Partner Assistance

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Du må ha regelmessig inntekt
 • Du må være fast bosatt i Norge
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kortutsteder
American Express Europe S.A. (Norway Branch)
Org. nummer
920 854 346
Kredittgiver
American Express Europe S.A. (Norway Branch)
Org. nummer
920 854 346
Besøksadresse
Tegeluddsvägen 21, Stockholm, Sverige
Postadresse
Postboks 472 Sentrum, 0104 Oslo
Telefon
(+47) 24 05 52 63
Sperre kort
(+47) 24 05 52 63
E-post
sac@​aexp.com

Brukererfaring med SAS American Express Premium

Hva er din erfaring med SAS American Express Premium?