Test av yA Visa kredittkort

Kreditt­grense
100 000 kr
Rente­frihet
50 dager
Årsavgift
0 kr
Alders­grense
20 år
Kontakt­løshet
Ja
Smart­betaling
Nei
Vurdering
Låneeksempel:
Eff. rente 25,34 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1853. Totalt: 16.853
yA så dagens lys tilbake i 2006, og var den gang en selvstendig norsk bank under navnet yA Bank. Spoler vi noen år frem i tid, nærmere bestemt til 2015, har situasjon dog endret seg vesentlig. yA Bank blir nemlig kjøpt opp av svenske Resurs Bank AB, og reetablert som et heleid norsk datterselskap. I fjor valgte derimot Resurs Bank å både oppløse og innfusjonere banken i det svenske moderselskapet, samtidig som de valgte å holde på merkevaren yA for sine eksisterende produkter. Så status per i dag er dermed at kredittkortet yA Visa formelt sett utstedes gjennom Resurs Bank.

yA Visa kan i alle fall by på et kurant rabattsystem, og samtidig kunne skryte på seg å være det eneste kredittkortet på markedet som benytter seg av det norske betalingsnettverket BankAxept. Fordelen med sistnevnte er at det aksepteres så godt som alle steder i Norge som benytter seg av kortterminaler, så denne muligheten skal man virkelig ikke kimse av.

Rabattprogrammet yA Deals

yA Visa skilte seg først og fremst ut som et meget habilt rabattkort og dette var særlig takket være dens månedlige rabattordning, men med virkning fra 1. mai 2019 valgte derimot Resurs Bank å gjøre vesentlige endringer i denne ordningen. Konsekvensen er at man ikke lenger kan velge seg ut en månedlig rabatt, da fokuset har blitt skiftet over til ordningen yA Deals. Denne har eksistert som et supplement siden 2016, og her mottar enkelt og greit en e-post med gode tilbud med jevne mellomrom. Selv om den kanskje ikke er like attråverdig som den månedlige rabatten, har den tidligere bydd på tilbud som 25 % rabatt hos fjellsport.no, 20 % hos Zalando og 25 % hos Ellos for å nevne noen. Det blir med andre ord spennende å se hva denne ordningen kan by på fremover.

Gebyrfritt kredittkort med yA Visa

En av de viktigere faktorene vi ser på når vi sammenligner kredittkort, er hvorvidt kortene har mange tilknyttede gebyrer eller ei og om dette er gebyrer som gjør vanlig bruk dyrere. yA Visa faller inn under det som omtales som gebyrfrie kort, og dette er langt på vei med på å holde de generelle kostnadene nede.

En av de ytterst få ulempene med yA Visa er dog at renten umiddelbart blir løpende om du tar ut penger i bank, minibank eller bruker kortet hos Posten eller Post i butikk. Dette er vanlig for de fleste kredittkort som ikke tar gebyr for kontantuttak, men gjør at kortet ikke er så gebyrfritt som man kanskje skulle tro.

Skal du ha et kredittkort til dagligdagse varekjøp framfor kontantuttak har derimot ikke denne faktoren så mye å si. Dersom behovet for å ta ut kontanter skulle melde seg, kan du heller ta ut penger i kassa når du handler, i og med at yA Visa er tilknyttet BankAxept.

Kredittkort med BankAxept

Som nevnt innledningsvis, er yA Visa det eneste kredittkortet i vår sammenligning som er tilknyttet BankAxept. Det betyr at du også kan bruke ditt yA Visa hos brukersteder som hevder at de ikke godtar kredittkort, siden det er betalingsløsninger som Visa og Mastercard de egentlig ikke aksepterer. Det innebærer som nevnt også at du kan ta ut kontanter i dagligvarebutikk med kortet, som virkelig er en liten rosin i pølsa her.

Reiseforsikring inkludert i kredittkortet

Med yA Visa har du også reise- og avbestillingsforsikring inkludert i kortet, så lenge du betaler halvparten eller mer av de totale transportutgiftene med kredittkortet. Slik er du i trygge hender dersom uhellet skulle være ute.

Forsikringen gjelder for deg og din husstand, og dersom du bestiller reise for noen i din husstand uten å selv reise, er forsikringen fremdeles gjeldende.

I sin helhet er derfor yA Visa et godt kort med mange kvaliteter. Den gir deg blant annet muligheten til å spare penger i hverdagen, samtidig som den skilte med gode vilkår og en rekke andre fordeler.

Testen av yA Visa kredittkort er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2020-01-31
Vår vurdering (poengscore): 4 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 32,5 %
Fordeler har en vekting på 32,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 15 %
Helhetsvurdering har en vekting på 20 %
Rente og gebyrer

yA Visa oppnår 60/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Totalt sett scorer kortet høyt på vilkårene for både renter og gebyrer, men det er særlig sistnevnte kategori som stikker seg ut i positiv forstand her.

Fordeler

I kategorien fordeler noterer kortet seg for 47/100 poeng. Den 1. 2019 valgte yA Visa å gjøre vesentlige endringer i sitt populære rabattprogram, og den største endringen er nok at man ikke lenger kan velge seg ut en månedlig kategori, men nå snarere mottar en e-post med gode tilbud fra tid til annen. Vi vet foreløpig ikke det komplette omfanget av denne overhalingen, og vil derfor komme tilbake til dette så fort det lar seg gjøre. Den får uansett pluss for inkluderingen av reise- og avbestillingsforsikring.

Brukeropplevelse

Videre får yA Visa 80/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Gjennom Resurs Bank byr yA Visa på en enkel søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning. De svarer også raskt på henvendelser, og er tilgjengelig på flere plattformer. På toppen av dette har man også muligheten til å velge sin egen PIN-kode, i tillegg til en velfungerende app-løsning. Det eneste ankepunktet i denne sammenhengen er mangel på kontaktløs betaling.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får kredittkortet 40/100 poeng. Kortet gjør det generelt ganske solid på flere punkter og skal først og fremst få skryt for å være det eneste reelle kredittkort som tilbyr BankAxept. Med det sagt skal det dog sies at kortet har mistet mye av sin x-faktor etter fjerningen av den månedlige rabatten, som skal ha mye av skylden for at kortet ikke lenger når helt opp.

Fordeler

 • Har BankAxept implementert i kortet, som følgelig gir flere bruksområder
 • yA Deals
 • Reise- og avbestillingsforsikring inkludert
 • Gratis kontantuttak i utlandet (rente løper fra uttakstidspunkt)

Ulemper

 • Ved kontantuttak løper renten fra uttakstidspunktet
 • Ingen muligheter for kontaktløs betaling

Rabatter og bonusordninger

 • Med virkning fra 1. mai 2019 gjorde yA Visa vesentlige endringer i sitt rabattprogram, som vil si at den populære ordningen med månedlige rabatter nå er faset helt ut. Banken har i stedet valgt å fokusere på ordningen yA Deals, hvor man fra tid til annen mottar en e-post med utvalgte tilbud

Rente og gebyrer

Generelt
Årsavgift
0 kr
Kredittramme
5000 – 100.000 kr
Rentefrihet
50 dager
Kontaktløshet
Ja
Smartbetaling
Nei
Grenser for varekjøp og uttak
Varekjøp i inn- og utland
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Kontantuttak innlands
10.000 kr/døgn, 15.000 kr/4 dager og 25.000 kr/30 dager
Kontantuttak utlands
Inntil disponibelt beløp av kredittgrense
Bruk i Norge
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
0 kr¹
Kontantuttak over skranke
0 kr¹
Bruk av posttjenester
0 kr¹
Bruk i utlandet
Varekjøp
0 kr
Kontantuttak i minibank
0 kr¹
Kontantuttak over skranke
0 kr¹
Valutapåslag
1,75 %
Renter
Månedlig nominell rente
1,9 %
Årlig nominell rente
22,8 %
Årlig effektiv rente
25,34 %
Øvrige gebyrer
Erstatningskort
150 kr
Elektronisk faktura
0 kr/mnd²
Papirfaktura
35 kr/mnd
Regningsbetaling
0 kr¹
Overføring mellom kontoer
0 kr¹
Kopi av faktura/kontoutskrift
35 kr
Nødkort
1350 kr
Nødkontanter
850 kr
Ikke avhentede nødkontanter/-kort
450 kr
Gjenfinning/kopi av bilag
200 kr
Manuelle bekreftelser/overføringer
200 kr
Faste oppdrag
200 kr
Betalingsutsettelse
300 kr/gang
Betalingsfri måned
300 kr/gang
Overtrekksgebyr
250 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Minimumsinnbetaling per måned
4 % (min. 400 kr)
Låneeksempel
Eff. rente 25,34 %. 15.000 o/12 mnd. Kostnad: 1853. Totalt: 16.853
Rente løper fra uttaks-/bruksdato
For å få faktura på e-post må du sende en e-post til faktura@ya.no, som inneholder ditt kontonummer og e-postadressen du ønsker å motta fakturaen på

Forsikringer

Den inkluderte reise- og avbestillingsforsikring er gjeldende for alle reiser, så lenge man betaler minimum halvparten eller mer av reisens totale transportkostnader med yA Visa. Denne er altså uavhengig av transportmiddel, selv om dagsreiser uten overnatting kun dekkes når man benytter seg av fly, samtidig som reisen også må startes og avsluttes i Norge.

Utover dette stilles det også krav til at man er medlem av Norsk Folketrygd og har en fast bostedsadresse i Norge i henhold til Folkeregisteret. Så lenge disse kravene er innfridd gjelder den for reiser på inntil 90 dager eller de første 35 dagende om man reiser med åpen retur. Forsikringen gjelder både kortholder og dens husstand – med en begrensning på inntil tre medreisende – og i denne sammenhengen er en husstand definert som ektefelle eller samboer og barn under 23 år med felles adresse. Dersom man er et større følge enn dette, dekker forsikringen kun de tre yngste i reisefølge.

Reisegods
Inntil 150 000 kroner per person og inntil 300 000 per skadetilfelle om man er et større reisefølge
Tap av kontanter
Inntil 5000 kroner per person og inntil 10 000 per skadetilfelle om man er et større reisefølge
Tap av reisedokumenter
Inntil 20 000 kroner per person skadetilfelle
Tap av verdigjenstander
Inntil 20 000 kroner per person og inntil 35 000 per skadetilfelle om man er et større reisefølge
Tap av enkeltgjenstander og tyveri fra motorvogn
Inntil 20 000 kroner per person og skadetilfelle
Tap av sykkel
Inntil 25 000 kroner per person og inntil 40 000 per skadetilfelle om man er et større reisefølge
Forsinket bagasje
Inntil 5000 kroner per person og inntil 20 000 per skadetilfelle om man er et større reisefølge
Reisesyke, hjemtransport, tilkallelse, hjemkall og evakuering
Ubegrenset dekningsgrad, samtidig som polisen opphører for reisesyke og hjemtransport i det man fyller 70 år
Tannbehandling
Inntil 5000 kroner per person og skadetilfelle som følge av ulykke og inntil 1000 kroner per person og skadetilfelle som følge av sykdom
Reiseledsager
Inntil 25 000 kroner per person og skadetilfelle
Veterinærutgifter
Inntil 1000 kroner per skadetilfelle
Avbrutt reise
Inntil 100 000 kroner per person og skadetilfelle
Privatansvar
Inntil 15 000 000 kroner per person og skadetilfelle
Egenandel på leiebil
Inntil 10 000 kroner per skadetilfelle
Rettshjelp
Inntil 100 000 kroner per person og skadetilfelle
Forsinkelse
Inntil 3000 kroner per person og inntil 6000 per skadetilfelle ved forsinket avgang og inntil 30 000 kroner per person og inntil 75 000 per skadetilfelle ved forsinket ankomst
Avbestilling
Inntil 125 000 kroner per person og inntil 250 000 per skadetilfelle om man er et større reisefølge, samtidig som polisen opphører i det man fyller 70 år
Reiseulykke
Voksne – altså de som er fylte 23 år – er dekket for inntil 300 000 kroner per skadetilfelle som følge av medisinsk invaliditet eller død, samtidig som polisen opphører i det man fyller 70 år. Barn – altså under fylte 20 år – er dekket for inntil 500 000 kroner per skadetilfelle som følge av medisinsk invaliditet, mens det ved dødsfall vil utbetales en engangssum på 50 000 kroner
Medisinske behandlingsutgifter etter hjemkomst
Inntil 25 000 kroner per skadetilfelle
Avtaletype
Inkludert forsikring
Forsikrings­selskap
Gouda Reiseforsikring (Gjensidige Forsikring ASA)

Med yA Visa sin betalingsforsikring for kredittkort er du forsikret ved sykemelding, sykehusinnlegging, arbeidsledighet/permittering eller dødsfall.

Forsikringen dekker hver måned 5 % av utestående saldo ved sykemelding, arbeidsledighet og permittering, begrenset til 10 000 kroner i måneden i inntil 12 måneder. Ved sykehusinnleggelse (gjelder kun for selvstendig næringsdrivende) dekkes hver dag 1/30 (en trettiendedel) av månedlig ytelse i inntil 12 måneder, og maksimalt 36 måneder i løpet av forsikringsperioden.

Avtaletype
Betalt tilleggsforsikring
Forsikrings­selskap
Solid Försäkringsaktiebolag
Pris
0,75 % av din månedlige utestående saldo

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette kortet innvilget:

 • Du må ha fylt 20 år
 • Du må ha en årlig inntekt over 200 000 kroner
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Kortutsteder
Resurs Bank AB NUF
Org. nummer
984 150 865
Kredittgiver
Resurs Bank AB NUF
Org. nummer
984 150 865
Besøksadresse
Langkaia 1, 0150 Oslo
Postadresse
Postboks 979 Sentrum, 0104 Oslo
Telefon
(+47) 23 20 46 00
Sperre kort
(+47) 23 20 46 00
E-post
post@ya.no

Brukererfaring med yA Visa kredittkort

Hva er din erfaring med yA Visa kredittkort?