MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av Bluestep Bank refinansiering med sikkerhet i bolig

Spesielt anbefalt for

• Ny økonomisk start
• Låntakere med uforutsigbar inntekt
• Deg som vil låne penger med
betalingsanmerkning eller inkassogjeld

Aldersgrense: 18 år
Beløp: 250 000 – 85 % av markedverdi på bolig eller 75 % av markedsverdi på fritidsbolig/hytte
Løpetid: Inntil 30 år
Etablering: Fra 1 – 4 %

Låneeksempel: Eff. rente: 8,17 %. Etabl. geb: Fra 1–4 %. 2.000.000 o/25 år. Kostnad: 2.509.977. Tot: 4.509.977

Bluestep Bank refinansiering er et av få låneprodukter i Norge som tilbyr å refinansiere gjeld med sikkerhet i bolig. Banken har siden 2005 tilbudt lån til norske kunder, og har produkter som boliglån, mellomfinansiering og sparekonto i porteføljen.

Med et refinansieringslån kan man – som navnet langt på vei indikerer – refinansiere eksisterende gjeld på tross av betalingsanmerkninger og inkassosaker. I og med at Bluestep Bank i denne sammenheng stiller krav til sikkerhet i bolig, kan de dessuten tilby et lån med lav rente – noe som er synonymt med et rimelig lån.

Refinansier med sikkerhet i bolig

Refinansiering med Bluestep Bank er en billig måte å kvitte seg med gjeld på. Banken kan tilby refinansiering med en lav rente, noe som gjør lånet billig sammenlignet med andre typer lån.

For å kunne få tilgang til et lån med såpass gode vilkår stiller dog Bluestep Bank noen krav til deg som søker. Dersom du ønsker et lån, er du naturlig nok nødt til å innfri visse krav, og disse er i hovedtrekk:

 • Du er nødt til å stille bolig eller fritidsbolig som sikkerhet
 • Boligens markedsverdi må være på mer enn 750 000 kroner
 • Du kan låne mellom 250 000 kroner og inntil 85 prosent av boligens totalverdi

Ved søknad om refinansiering med sikkerhet i bolig, innhenter Bluestep Bank selv boligtakst på boligen du ønsker å stille som sikkerhet, i tillegg til at de gjennomfører en individuell kredittvurdering av deg.

Må du flytte boliglånet?

Dersom du ønsker å refinansiere med sikkerhet i bolig, er det ett av to utfall som er gjeldende. Enten refinansierer du et beløp og lar det eksisterende boliglånet stå som før, eller så flytter du over hele boliglånet til Bluestep Bank.

Hvilket tilfelle som er aktuelt for deg, kommer an på hvor mye gjeld du ønsker å refinansiere. Er gjelden relativt lav, kan du refinansiere hos Bluestep Bank med sikkerhet i boligen din, men uten å flytte over hele lånet til dem.

Har du derimot en vesentlig stor sum i gjeld du ønsker å kvitte deg med, er sannsynligheten stor for at du er nødt til å flytte hele lånet ditt over til Bluestep Bank for at de skal ønske å refinansiere gjelden din. Bluestep Bank har en høyere boliglånsrente enn vanlige dagligbanker, så her er du nødt til å regne på hva som lønner seg mest for deg. Samtidig er refinansiering med pantsetting av bolig eneste utvei. På lang sikt kan det med andre ord lønne seg.

Refinansiering med Bluestep Bank kontra forbrukslån

Det er vanlig å refinansiere eksisterende gjeld ved hjelp av forbrukslån, noe som kan være nyttig dersom du eksempelvis ikke eier din egen bolig eller har mulighet til å pantsette noe annet for å få lån. Hva er da forskjellen på Bluestep Bank og vanlige forbrukslån?

Det som skiller refinansiering med forbrukslån fra refinansiering med Bluestep Bank, er som tidligere nevnt at Bluestep Bank krever at du pantsetter bolig eller fritidsbolig. Siden dette betyr at de formelt sett kan kreve tvangssalg av bolig dersom lånet misligholdes, har de en lavere risiko enn vanlige forbruksbanker. Det er årsaken til at Bluestep Bank kan tilby refinansiering med lav rente.

Renten på vanlige forbrukslån er vanligvis høy sammenlignet med andre lån siden de ikke krever at du stiller med sikkerhet ved å pantsette bolig. Sånn sett løper disse bankene en høyere risiko for mislighold, og veier opp for denne risikoen med høyere utlånsrente.

Lån penger med betalingsanmerkning

Bluestep Bank er en av få banker i Norge som aktivt markedsfører seg med at de gir deg lån selv om du har betalingsanmerkninger. Dersom du sliter med å betale ned gjelden din og det samtidig er vanskelig å bli kvitt betalingsanmerkning, kan Bluestep Bank med andre ord være løsningen for deg.

Selv hevder banken at betalingsanmerkning i seg selv ikke er avslagsgrunn, og at de ønsker å hjelpe der andre banker sier nei. Det samme gjelder inkassosaker. Bluestep Bank lar deg refinansiere inkassogjeld med sikkerhet.

Banken tar en helhetsvurdering av din økonomi, og tar en vurdering på om du greier å betjene lånet ditt eller ikke før de gir deg avslag eller innvilgelse på din lånesøknad. Det innebærer også at du kan få lån uten å være fast ansatt.

Annonselenke

Fordeler med Bluestep Bank refinansiering med sikkerhet i bolig

 • Muligheten til å refinansiere med sikkerhet i bolig, hytter eller annen fritidseiendom
 • Muligheten til å søke selv om man har betalingsanmerkning eller inkasso
 • Gunstig nedre nominell rentesats
 • Lavt termingebyr

 

Ulemper

 • Noe høyt etableringsgebyr (fra 1 – 4 %)
 • Noe høy øvre effektiv rente

Rente og gebyrer

Renter
Nominell rente
7,64 – 11,95 %
Effektiv rente
6,25 % (eks)
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
Fra 1 – 4 %
Generelle gebyrer
Termingebyr
25 kr
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 8,17 %. Etabl. geb: Fra 1–4 %. 2.000.000 o/25 år. Kostnad: 2.509.977. Tot: 4.509.977
Annonselenke

Betingelser

For å få innvilget dette lånet må du innfri følgende betingelser. I tillegg gjøres det en kredittvurdering av deg basert på nøkkeltall fra et kredittopplysningsselskap.

 • Du må ha fylt 18 år
 • Du må kunne stille sikkerhet i egen eller andres bolig eller fritidsbolig/hytte
 • Markedsveriden på eiendommen din må være over 750 000 kroner

Kontakt­informasjon

Långiver:
Bluestep Bank AB (Publ), Filial Oslo
Org. nummer:
995 268 841
Besøks­­adresse:
Skippergata 31, 0154 Oslo
Post­­adresse:
Postboks 641 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon:
(+47) 21 05 60 81
E-post:
kundesenter@bluestep.no
Annonselenke

Brukererfaring med Bluestep Bank refinansiering med sikkerhet i bolig

Hva er din erfaring med Bluestep Bank refinansiering med sikkerhet i bolig?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring