Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring
Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring

Test av BRAbank refinansiering

Kreditt­grense
500 000 kr
Alders­grense
23 år
Etablerings­gebyr
995 kr
Termin­gebyr
35 kr/mnd
Vurdering
Eff. rente: 10,58 %. Etabl. geb: 995. 95.000 o/5 år. Kostnad: 23.288. Tot: 119.283. Løpetid: 1-15 år. Maks eff. rente: 34,85 %
var i utgangspunktet resultatet av fusjoneringen mellom de to bergenske forbruksbankene BRAbank og Monobank, som offisielt traff sted den 9. mai 2019. Ikke lenge etterpå – nærmere bestemt 1. oktober 2020 – ble også Easybank ASA innlemmet i rekkene, og vipps, så ble tre aktører til én i løpet av en relativt kort periode. Banken er i dag en heldigital aktør, men har nå valgt å flytte sitt hovedsete fra Bergen til Oslo.

Takket være sine fordelaktige vilkår og lave rentesatser kommer banken riktig så godt ut i vår sammenligning.

BRAbank: Et godt alternativ til forbrukslån

BRAbank har valgt å kalle forbrukslånet sitt for Personlån, og her har man muligheten til å låne mellom 10 000 og 500 000 kroner, noe som legger til rette for et fleksibelt og variabelt lån. Den nedre enden av låneskalaen er relativt lav og helt på linje med aktører som for eksempel Bank Norwegian og Opp Finans.

Tidligere var det også muligheter for å søke om avdragsfrihet i inntil fem år, som i prinsippet innebar at man i en periode kun betalte renter og gebyrer og ikke avdrag på lånet, men dette tilbudet er nå avviklet.

Lån uten sikkerhet

Som forbrukslån flest er også BRAbank Personlån et såkalt lån uten sikkerhet, som i praksis betyr at du ikke trenger å stille noen form for sikkerhet. Enkelt og greit. Du trenger derfor ikke å stille pant i personlige eiendeler som leilighet, hus, bil eller lignende fast eiendom for å få lånet innvilget. I og med at dette innebærer en større risiko for banken er renten på forbrukslån naturlig nok noe høyere enn for eksempel boliglån, men dette kompenseres i form av lavere risiko for deg som låntaker.

Hvilke krav stiller BRAbank?

Foruten om dette stiller BRAbank dessuten noen krav til deg som lånetaker før du kan motta selve lånesummen. Du må blant annet ha fylt 23 år, ikke ha noen betalingsanmerkninger eller inkassogjeld, være norsk statsborger med folkeregistrert adresse i Norge og ha en årlig inntekt på minimum 250 000 kroner. Som alle andre tilbydere av forbrukslån foretar også BRAbank en kredittsjekk av deg for å kartlegge din betalingsevne.

Utover dette står du i alle fall helt fritt til å disponere midlene slik du selv ønsker. Er du på utkikk etter refinansiering, oppussing, ferie eller andre uforutsette utgifter? I så fall bestemmer du dette helt og holdent selv.

Testen av BRAbank refinansiering er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert

Vår vurdering (poengsum): /6

Karakterbegrunnelse

Alle kredittkortene vi tester gis karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

Rente og gebyrer har en vekting på 50 %
Tilbud har en vekting på 27,5 %
Brukeropplevelse har en vekting på 10 %
Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %
Rente og gebyrer

BRAbank oppnår 54/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Lånet har hverken de beste vilkårene for rente eller gebyrer, men også langt fra det verste. Alt i alt plasserer BRAbank seg i det øvre midtsjiktet på dette punktet.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 71/100 poeng. Her gjør BRAbank det jevnt over meget godt, og kan først og fremst skilte med den beste responstiden (den totale behandlingstiden) i vår rangering, en uovertruffen kredittramme og meget habil betalingsfleksibilitet. På den negative siden er kravet til aldersgrense noe høyt, i tillegg til at forsikringsvilkårene er langt fra det beste på markedet. Med det sagt sitter man uansett igjen med et meget godt inntrykk på dette punktet.

Brukeropplevelse

Videre får BRAbank 90/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er det meste at det man forventer på plass. Det bys på en oversiktlig søknadsprosess i en moderne og lett tilgjengelig innpakning med muligheter for digital signering. Videre er det enkelt å oppdrive fullstendig prisinformasjon, i tillegg til at man kan ha med seg en medlåntaker om det skulle være behov for dette. Det eneste negative her er selve oppfølgingen, som vi mener var langt mer anmassende enn den hadde trengt å vært.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får BRAbank 66/100 poeng. BRAbank anses fremdeles som en nykomling, og med det bakteppet virker de som de har lagt seg på en meget fornuftig linje. Banken byr på et jevnt over godt lån med overlegen behandlingstid på sine søknader, som kun heftes av noe høye gebyrer.

Fordeler

 • Solid kredittramme
 • Mulighet for lån og refinansiering uten sikkerhet
 • Inntil 15 års nedbetaling ved refinansiering
 • Mulighet for betalingsforsikring
 • Mulighet for 22 % skattefradag på utgifter knyttet til renter og etableringsgebyr

Ulemper

 • Noe høyt etableringsgebyr
 • Særs ugunstig termingebyr om man ikke oppretter AvtaleGiro
Søk nå
Annonselenke

Rente og gebyrer

Generelt
Aldersgrense
23 år
Mulighet for medlåntaker
Ja
Løpetid
1 – 15 år
Kredittramme
10 000 – 500 000 kr
Renter
Nominell rente
7,27 – 23,96 %
Effektiv rente
8,99 – 34,85 %
Etableringsgebyr
Inntil 25 000 kroner
450 kr
Fra 25 001 kroner
995 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr med AvtaleGiro
35 kr/mnd
Termingebyr uten AvtaleGiro
95 kr/mnd
Betalingsfri måned
245 kr/gang
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Eff. rente: 10,58 %. Etabl. geb: 995. 95.000 o/5 år. Kostnad: 23.288. Tot: 119.283

Avdragsfrihet

Hos BRAbank har du muligheten til å søke om betalingsfri måned, men dette forutsetter at du er à jour med dine innbetalinger og har vært kunde hos banken i mer enn tre måneder. Prisen for denne tjenesten er for øvrig 245 kroner per innvilgede gang.

Søk nå
Annonselenke

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Betalingsforsikringen hos BRAbank leveres av Forsikringsselskapet AXA og dekker følgende poster:

Sykdom/​sykemelding
Ved sykdom eller sykemelding og sykehusinnleggelse dekkes hele ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – etter en kvalifiseringstid på 30 dager for sykdom og 3 dager for sykehusinnleggelse. Erstatningen har et øvre tak på 13 000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i løpet av låneperioden.
Arbeidsledighet
Ved 100 % arbeidsledighet eller permisjon dekkes hele ditt månedlige terminbeløp – altså summen av renter og avdrag – etter en kvalifiseringstid på 30 dager. Erstatningen har et øvre tak på 13 000 kroner per måned, og er begrenset til maksimalt 12 måneder per skadetilfelle og totalt 36 måneder i løpet av låneperioden.
Dødsfall
Ved kritisk sykdom eller dødsfall erstattes hele din utestående balanse eller inntil maksimalt 500 000 kroner.
 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må være bosatt i Norge i henhold til folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd
 • Du må være frisk og fullt arbeidsfør
 • Du må ha vært fast ansatt og ha jobbet minimum 16 timer per uke, eventuelt selvstendig næringsdrivende, i 6 sammenhengende måneder
 • Du kan ikke ha kunnskap om sykdom eller symptomer i løpet av de siste 12 månedene, eller ha en eksisterende sykdom eller skade som kan påvirke din arbeidsevne
 • Du kan ikke ha mottatt en diagnose eller være under behandling for sykdom som kan påvirke din arbeidsevne
 • Du kan ikke ha kjennskap til fremtidig arbeidsledighet eller permittering

Betalingsforsikringen hos BRAbank koster 7,8 % av det månedlige terminbeløpet og betales etterskuddsvis, som vil si at det belastes sammen med lånet

Hos BRAbank tegner du betalingsforsikringen idet du søker om forbrukslån

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være mellom 23 og 70 år
 • Du må ha en folkeregistrert adresse i Norge
 • Du må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 250 000 kroner
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
Søk nå
Annonselenke

Kontakt­informasjon

Långiver
Org. nummer
Besøksadresse
Postadresse
Telefon
E-post

Brukererfaring med BRAbank refinansiering

Hva er din erfaring med BRAbank refinansiering?

Testen baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring