MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av Santander Consumer Bank refinansiering

Santander Consumer Bank refinansiering

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• Best egnet for smålån
• Ingen termin-/etablerings-
gebyr under 70 000

Aldersgrense: 23 år

Beløp: 10 000 – 350 000 kr

Løpetid: 1 – 5 år

Refinans: Inntil 15 år

Etablering: 0 – 950 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 15,96 %. Etabl. geb: 0. 65.000 o/5 år. Kostnad: 27.657. Tot: 92.657

Banco Santander ble grunnlagt i byen med samme navn helt tilbake i 1857, og innehar i dag tittelen som Spanias største bank og Europas nest største bank målt i markedsverdi.

Med et slikt renomme er det naturlig å også kunne tilby forbrukslån til sine kunder. Som man kan lese av den totale poengsummen byr Santander på et nokså middelmådig produkt ut ifra de kriteriene vi har lagt til grunne. Vi har nemlig søkt om 100 000 kroner i forbrukslån fra samtlige banker, og her kom aktøren dessverre til kort på flere punkter. Det er derfor på sin plass å nevne at Santander kommer betydelig bedre ut om man søker lån under 70 000 kroner, såpass at de faktisk er blant de aller beste på markedet.

Forbrukslån fra Santander – best for små lån

Santander Consumer Bank er en av de gunstige tilbyderne av mindre forbrukslån, og særlig i form av at de hverken krever etablerings- eller termingebyr på lån inntil 70 000 kroner.

For lån som overskrider 70 000 kroner påløper det derimot både termin- og etableringsgebyr. Disse er dessuten blant de høyeste i vår sammenligning, og er dermed sterkt delaktige i å trekke ned det helhetlige inntrykket.

For å få innvilget et lån hos Santander må du også innfri visse krav. Du må først og fremst ha fylt 23 år, være bosatt i Norge og ha en fast årsinntekt på minimum 200 000 kroner, samt at du heller ikke kan ha noen betalingsanmerkninger eller åpne inkassosaker.

Forbrukslån uten sikkerhet med Santander

Santander Consumer Bank tilbyr lån uten sikkerhet, noe som innebærer at du ikke må stille sikkerhet i eiendeler som bolig, bil eller lignende for å kunne få et lån innvilget. Dette gjør både lånet mindre risikofritt for deg, samtidig som utlåner utjevner risikoen gjennom økte renter og gebyrer.

Det stilles heller ingen krav til hvordan du bruker lånesummen. Enten det er en langhelg i varmere strøk, ny flatskjerm eller oppussing av badet som står på agendaen, står du helt fritt til å disponere lånet etter egne ønsker og prioriteringer. Vi råder deg uansett til å ta en reell vurdering av dine faktiske behov før du forplikter deg til et forbrukslån.

Refinansier med Santander forbukslån

Dersom du ønsker å refinansiere eksisterende gjeld gjennom Santander, kan du oppnå en nedbetalingstid på inntil 15 år under visse betingelser. Gjeldende retningslinjer tilsier nemlig at du kun kan få en like lang nedbetalingstid som det du allerede har på et eksisterende lån. Om du derimot har flere lån, er det lånet med den lengste nedbetalingstiden som avgjør varigheten på ditt nye lån.

Refinansiering er en enkel måte å kvitte seg med usikret gjeld og er mest hensiktsmessig om du har flere lån, og aller helst lån med høy rente. Har du eksempelvis løpende gjeld på flere kredittkort, i tillegg til et eller flere smålån, vil de fleste utregninger vise at du kan spare flere tusen kroner på å refinansiere eksisterende gjeld.

Forbrukslån med betalingsutsettelse og forsikring

Gjennom Santander har du også muligheten til å benytte deg av tre betalingsfrie måneder i løpet av et kalenderår, så lenge du har hatt lån hos Santander i over seks måneder. Ved å benytte deg av dette tilbudet slipper du å betale terminbeløp gjennom den aktuelle perioden, samtidig som både renten og beløpet du benytter i løpet av denne perioden legges til den totale lånesummen. På sikt vil dette gi deg en noe lengre nedbetalingstid, samtidig som den gir rom for økt økonomisk frihet om økonomien skulle bli noe trangere enn vanlig. Selv om du slipper unna termingebyr ved å benytte deg av betalingsutsettelse, må du allikevel betale et gebyr på 245 kroner hver måned for å benytte deg av tjenesten.

Du har også mulighet til å tegne betalingsforsikring på lån fra Santander Consumer Bank. Denne forsikringen gir deg hjelp til å betjene lånet ved uførhet, arbeidsledighet, permittering eller dødsfall.

Kundereisen

Vi har søkt om forbrukslån fra samtlige aktører på markedet, og for å kunne by på et helhetlig inntrykk av hver enkelt har vi sett nærmere på selve søknadsprosessen, den effektive renten vi endte opp med og de totale kostnadene for lånet.

Hos Santander Consumer Bank søkte vi om et lån på 100 000 kroner med en nedbetalingstid på 5 år. Aktøren byr på et enkelt og intuitivt søknadsskjema, hvor man først fyller inn all nødvendig informasjon og dernest får lånetilbudet tilsendt per e-post. Totalt gikk det 1 time og 45 minutter fra vi sendte inn søknaden til vi mottak et lånetilbud, samt at de kun innvilget en kredittramme på 90 000.

Ut ifra opplysningene vi oppga kunne Santander Consumer Bank by på følgende låneramme:

 • Effektiv rente: 17,91 %
 • Terminbeløp: 2217 kroner
 • Totalt beløp å tilbakebetale: 133 021 kroner


Testen av Santander Consumer Bank refinansiering er utført av og er sist oppdatert .

Vår vurdering (Poengscore): 3 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

Santander oppnår 55/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Den spanske giganten har hverken de beste eller dårligste vilkårene for hverken rente eller gebyrer, og plasserer seg med det trygt innenfor det velkjente midtsjiktet.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 44/100 poeng. Her er det kort og godt en del å plukke på hele veien, men la oss først begynne med det positive. Santander gjør det meget bra i kategoriene betalingsfleksibilitet og løpetid, i tillegg til å ha en ganske så brukbar kredrittramme. Kravet til aldersgrense er derimot ikke noe å juble av, ei heller forsikringsvilkårene, som virkelig er med på å dra ned scoren her.

Brukeropplevelse

Videre får Santander 66/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Santander byr på en oversiktlig søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, men der stopper også moroa. Halvveis i prosessen støter man på en del pop-ups med forespørsel om andre produkter, og når søknaden først har gått i gjennom, må man avvente i noen timer før man kan signere den endelige kontrakten. Dette oppleves som ytterst tungvint, men man slipper i alle fall noen påtrengende oppfølging i etterkant, og det er i det en gledelig nyhet.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Santander 64/100 poeng. Santander har et av de mest attraktive tilbudene for smålån – og særlig under 70 000 – på markedet, og det er særlig gebyrvilkårene som veier inn her. På den andre siden av skalaen er selve søknadsprosessen ganske langtekkelig, samtidig som de generelle vilkårene for større lån ikke er all verden.

Annonselenke

Fordeler med Santander Consumer Bank refinansiering

 • Ingen etableringsgebyr for lån inntil 70 000 kroner
 • Ingen termingebyr for lån inntil 70 000 kroner
 • Betalingsforsikring inkludert
 • Mulighet for en ekstra reserve (opptil 50 000 kroner utover lånebeløpet, men maks 350 000 kroner totalt)

Ulemper

 • Høyt etableringsgebyr ved låne over 70 000 kroner (950 kroner)
 • Testens høyeste termingebyr ved lån over 70 000 kroner
 • Treg respons- og behandlingstid
 • Noe tungvint søknadsprosess

Rente og gebyrer

Renter

 • Nominell rente: Fra 7,9 til 21,9 %
 • Effektiv rente: Fra 8,2 til 28,8 %

 

Etableringsgebyr

 • Etableringsgebyr for lån mellom 10 000 og 70 000 kroner: 0 kr
 • Etableringsgebyr for lån mellom 70 000 og 350 000 kroner: 950 kr

 

Generelle gebyrer

 • Termingebyr for lån mellom 10 000 og 70 000 kroner: 0 kr
 • Termingebyr for lån mellom 70 000 og 350 000 kroner: 70 kr
 • Purregebyr: 70 kr
 • Inkassovarsel: 70 kr
 • Betalingsoppfordring: 210 kr

 

Låneeksempel

 • Eff. rente: 15,96 %. Etabl. geb: 0. 65.000 o/5 år. Kostnad: 27.657. Tot: 92.657
Annonselenke

Avdragsfrihet

Santander kan tilby inntil tre betalingsfrie måneder per kalenderår mot et gebyr på 245 kroner per gang dette innvilges. Tjenesten innebærer at man i løpet av perioden slipper å betale renter, gebyrer og avdrag på lånet. Samtidig er det verdt å merke seg at dette vil forlenge løpetiden, og sålede øke lånets totale kostnader.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

 • 100 % arbeidsuførhet
 • 100 % arbeidsledighet/permittering
 • Sykehusopphold utover 7 dager for selvstendig næringsdrivende
 • Dødsfall

Ved fullstendig arbeidsuførhet, arbeidsledighet eller permittering dekker betalingsforsikringen daglig 1/30 (en trettiendedel) av månedlige renter og avdrag; som spesifisert i opprinnelig nedbetalingsplan. Erstatningen er begrenset til maksimalt 13 000 kroner per måned, maksimalt 12 månedlige utbetalinger per erstatningstilfelle og totalt 36 månedlige utbetalinger for hele forsikringsperioden.

For sykehusopphold dekker forsikringen et månedlig beløp ut ifra spesifikasjonene i den opprinnelige nedbetalingsplan. Deretter dekker skadeforsikringsselskapet 1/30 av månedlig beløp. Også her er erstatningen begrenset til 13 000 kroner per måned, med maksimalt 12 månedlige utbetalinger per erstatningstilfelle og totalt 36 månedlige utbetalinger for hele forsikringsperioden.

Ved dødsfall dekkes inntil 750 000 kroner av det utestående forsikrede lånebeløpet.

Santander tilbyr to forskjellige betalingsforsikringer: én som vurderes fra måned til måned og én som vurderes på hele lånebeløpet. Prisen på forsikringen er rundt 8 % av terminbeløpet, og legges på toppen av dine månedlige renter og avdrag.

Betalingsforsikringen kan enkelt legges til som en tilleggsforsikring når du søker om forbrukslån eller refinansiering hos Santander Consumer Bank. Man kan om ønskelig også ta direkte med banken i ettertid.

Annonselenke

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • 23 års aldersgrense
 • Årlig inntekt på minimum 200 000 kroner
 • Du må være bosatt i Norge
 • Ingen betalingsanmerkninger eller åpne inkassosaker

Brukererfaring med Santander Consumer Bank refinansiering

Hva er din erfaring med Santander Consumer Bank refinansiering?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".