MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med "Markedsføring".

Test av Sbanken refinansiering

Sbanken refinansiering

Vurdering

terningkast

Spesielt anbefalt for

• En av markedets aller
beste effektive renter
• Ingen etablerings-
eller termingebyr

Aldersgrense: 23 år

Beløp: 25 000 – 500 000 kr

Løpetid: Inntil 15 år

Etablering: 0 kr

Vurdering

terningkast

Låneeksempel: Eff. rente: 9,88 %. Etabl. geb: 0. 100.000 o/5 år. Kostnad: 25.891. Tot: 125.891

Forbrukslån fra Sbanken er et av de billigste på det norske markedet. Det har lav rente og ingen gebyrer, noe som gjør at lånet kommer særedeles godt ut i vår test av forbrukslån.

Den heldigitale banken Sbanken – og helnorsk siden 2015 – har eksistert siden årtusenskiftet, og tilbyr i tillegg til forbrukslån bankprodukter som brukskonto, kredittkort, boliglån, sparekonto og lignende.

Sbanken: Forbrukslån med lav rente

Sbanken tilbyr forbrukslån på mellom 25 000 og 500 000 kroner, som er et relativt fleksibelt lånebeløp. Samtidig er lånets rente veldig lav, med en årlig effektiv rente på mellom 7,99 og 19,98 prosent.

Merk at dette er en veiledende rente, og at den faktiske renten du kan oppnå fastsettes på bakgrunn av en kredittsjekk hvor nedbetalingstid, løpetid samt din personlige økonomi er blant faktorene som spiller inn. Disse avgjør også om du får innvilget din lånesøknad, eller om du ender opp med avslag.

Dette til tross – Sbanken kan skilte med en gjennomsnittsrente på hyggelige 9,88 %, en veldig fordelaktig rente i vår test av forbrukslån.

Forbrukslån uten gebyrer

Sbanken tilbyr noe så sjeldent som et forbrukslån uten gebyrer. Det eneste du trenger å betale på lånet er månedlige renter og avdrag, hvorpå forbrukslånets gebyrfrihet bidrar til å holde den årlige effektive renten lav. Det er en fordel for deg som kunde, for jo lavere rente det er på lånet, jo mindre vil det koste deg i kroner og ører å tilbakebetale det du skylder.

I vår sammenligning av forbrukslån er det kun Santander som kan skilte med tilsvarende gebyrfrihet – men da begrenset for lån på inntil 70 000 kroner. I så måte er Sbanken sitt forbrukslån et av de desidert beste på det norske markedet.

Hvilke krav stiller Sbanken til deg som søker forbrukslån?

Forbrukslån innebærer at du selv bestemmer hva du ønsker å bruke pengene på. Samtidig betyr det at du ikke trenger å stille dine eiendeler som sikkerhet for lånet, som man gjør med boligen sin når man tar opp boliglån eller bilen når man tar opp et billån.

Det gjør forbrukslån til et fleksibelt lån å ta opp, men det stiller derfor også høyere krav til deg som søker – i form av høyere rentesats. Denne rentesatsen er høyere enn på et boliglån på grunn av at banken løper en høyere risiko ved mislighold, siden de ikke kan ta pant i noen av dine eiendeler.

Det er verdt å merke seg at tilbudet du mottar er uforpliktende, og du velger derfor selv om du vil signere avtalen eller ikke. Vi anbefaler deg derfor å søke hos flere aktører for å kunne sammenligne tilbudene fra hver enkelt. På denne måten kan du selv finne de beste vilkårene, og avgjøre hvilke av tilbudene som passer best for nettopp deg.

Sbanken forbrukslån: Et av de billigste forbrukslånene i Norge

Når alt kommer til alt, får Sbanken full score i vår sammenligning av forbrukslån. Dette på grunn av at lånet er særdeles billig sammenlignet med sine konkurrenter, mye takket være en i utgangspunktet lav, effektiv rente, men også på grunn av at lånet ikke har noen gebyrer.

Sbanken forbrukslån er derfor et veldig oversiktlig og billig lån, med en relativt fleksibel lånesum. Dersom du er interessert i å se hvilken rente du kan oppnå, kan du søke på lånet ved å trykke på den grønne «søk nå»-knappen på denne siden. Du forplikter deg ikke til noe ved å søke på forbrukslånet, først når du signerer låneavtalen er den bindende.

Testen av Sbanken refinansiering er utført av Dinero.no og ble sist oppdatert 2020-09-28
Vår vurdering (poengscore): 6 av mulige 6.

Karakterbegrunnelse

Alle forbrukslån vi tester gis en karakterer basert på hvordan de scorer i ulike kategorier, og disse vektes igjen etter viktighet:

  Rente og gebyrer har en vekting på 50 %

  Tilbud har en vekting på 27,5 %

  Brukeropplevelse har en vekting på 10 %

  Helhetsvurdering har en vekting på 12,5 %

Rente og gebyrer

Sbanken oppnår 89/100 poeng i kategorien rente og gebyrer. Her er det pent lite annet å si enn at lånet oppnår topplassering i samtlige kategorier – både hva angår gebyrer og nominell og effektiv rente – så da er det bare å finne frem superlativene.

Tilbud

I kategorien tilbud noterer lånet seg for 69/100 poeng. Også på dette punktet har Sbanken det meste på stell. De når dog ikke helt opp til toppen, men plasserer seg trygt innenfor toppsjiktet med en fortreffelig responstid (som er den totale behandlingstiden) og en mer enn godkjent betalings- og aldersfleksibilitet. Det eneste det faktisk trekkes vesentlig for her er mangelen på betalingsfleksibilitet, da banken hverken tilbyr betalingsutsettelse eller avdragsfrihet.

Brukeropplevelse

Videre får Sbanken 93/100 poeng i kategorien brukeropplevelse. Her er det meste av det man forventer på plass med en oversiktlig søknadsprosess via nett i en moderne og lett tilgjengelig innpakning, samt at man har muligheten til å signere digitalt. Man finner også fullstendig prisinformasjon raskt og enkelt, i tillegg til at man kan ha med seg en medlåntaker om det skulle være behov for dette. Oppfølgingen er dessuten så smertefritt som man kunne forventet, så her er det heller ikke noe å sette fingeren på. Det eneste det faktisk får trekk for er kravet til etableringen av et kundeforhold, som er en forutsetning for å kunne motta lånet. Det skal sies at prosessen har blitt langt enklere enn tidligere, da man nå kan motta et konkret lånetilbud før man trenger å etablere seg som kunde – som uansett er kostandsfritt.

Helhetsvurdering

I vår totalvurdering får Sbanken 92/100 poeng. Sbanken gjør det eksepsjonelt bra innenfor kategoriene renter og gebyrer, og kan i den sammenheng også vise til en av de aller beste effektive rentene på markedet. De scorer strengt tatt høyt i samtlige kategorier, noe som gjør det vanskelig å trekke noen annen konklusjon enn at dette er blant de aller beste forbrukslånene på markedet.

Annonselenke

Fordeler med Sbanken refinansiering

 • En av markedets aller beste effektive renter
 • Overlegne gebyr- og rentesatser
 • Ingen etablerings- eller termingebyr
 • Eksepsjonell brukeropplevelse
 • Mulighet for betalingsforsikring

Ulemper

 • Noe høyt krav til alder og inntekt

Rente og gebyrer

Kredittramme
Forbrukslån og refinansiering
25 000 – 500 000 kr
Renter
Nominell rente
Ikke oppgitt
Gjennomsnittlig nominell rente
9,88 %
Effektiv rente
7,99 – 19,98 %
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr
0 kr
Generelle gebyrer
Termingebyr
0 kr/mnd
Betalingsfri måned
199 kr/gang
Purregebyr (1. varsel)
35 kr
Inkassovarsel (2. varsel)
35 kr
Gebyr for betalings­oppfordring (3. varsel)
105 kr
Forsinkelsesrente
8 %
Låneeksempel
Forbrukslån og refinansiering
Eff. rente: 9,88 %. Etabl. geb: 0. 100.000 o/5 år. Kostnad: 25.891. Tot: 125.891
Annonselenke

Avdragsfrihet

Med virkning fra juni 2020 kan Sbanken tilby én betalingsfri måned per kalenderår, og prisen for dette er 199 kroner per innvilgede gang.

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring for forbrukslån er noe de fleste banker tilbyr, og er en forsikring som hjelper deg økonomisk ved uforutsette hendelser. Vi anbefaler alle som vurderer denne forsikringen å aktivt sette seg inn i gjeldende regler og vilkår.

Trykk på de ulike punktene for mer informasjon:

Betalingsforsikringen hos Sbanken leveres av AmTrust International Underwriters DAC og dekker følgende poster:

 • Sykdom/sykemelding
 • Ufrivillig arbeidsledighet/permittering
 • Sykehusinnleggelse
 • Fullt tap av arbeidsførhet
 • Dødsfall

Ved sykdom/sykehusinnleggelse vil det løpe en kvalifiseringstid på 90 dager, mens denne er satt til 30 dager for ufrivillig arbeidsledighet/permittering og sykehusinnleggelse. Karensperioden (fredningstid) varierer derimot ut ifra det enkelte tilfelle, og er satt til 30 dager for sykdom/sykehusinnleggelse og ufrivillig arbeidsledighet/permittering, og 3 dager for sykehusinnleggelse. Ved dødsfall er både kvalifiseringstiden og karensperioden på 0 dager.

For sykdom/sykemelding, ufrivillig arbeidsledighet/permittering og sykehusinnleggelse (gjelder kun for selvstendig næringsdrivende) dekker betalingsforsikringen det månedlige terminbeløpet i inntil 12 måneder per skadetilfelle, og til sammen 36 måneder gjennom hele låneperioden. Forsikringen har også et tak på 10 000 kroner per måned.

Ved ufrivillig arbeidsledighet, ufrivillig permittering og fullt tap av arbeidsførhet dekker forsikringen månedlige renter og avdrag hver måned inntil maksimalt 36 måneder i løpet av den totale låneperioden. Forsikringen har en begrensning på 15 000 kroner per måned, og gjelder i maksimalt 12 måneder per skadetilfelle.

Ved dødsfall dekkes inntil 500 000 kroner av det utestående forsikrede lånebeløpet

 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må være fullt arbeidsdyktig, samt at du ikke har vært sykemeldt mer enn 30 sammenhengende dager i løpet av de 12 siste månedene eller kjent med sykdom eller symptomer på sykdom som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall
 • Du må ha vært fast ansatt hos arbeidsgiver i minimum 30 % stilling (minimum 6 måneder sammenhengende) eller være selvstendig næringsdrivende
 • Du kan ikke være kjent med, og har ikke grunn til å regne med, forestående ufrivillig tap av arbeid (ikke mottatt varsel om arbeidsledighet eller permittering fra arbeidsgiver)
 • Du må være bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd

Betalingsforsikringen hos Sbanken koster 7,3 % av det månedlige terminbeløpet og betales etterskuddsvis, som vil si at det belastes månedlig sammen med lånet

Betalingsforsikringen kan enkelt legges til som en tilleggsforsikring når du søker om lån eller refinansiering hos Sbanken. For eksisterende kunder er det per dags dato ikke mulig å søke om betalingsforsikring

Annonselenke

Betingelser

I tillegg til en vurdering basert på nøkkeltall fra kredittopplysningsselskap, må du også innfri følgende betingelser for å kunne få dette lånet innvilget:

 • Du må være minst 23 år
 • Du må kunne vise til en årlig inntekt på minimum 300 000 kroner
 • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker
 • Din samlede gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto inntekt Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt
 • Du må kunne håndtere en tenkt renteøkning på inntil fem prosentpoeng Nasjonale krav iht. retnings­linjene for utlån av usikret kreditt

Kontakt­informasjon

Långiver:
Sbanken ASA
Org. nummer:
915 287 700
Besøks­­adresse:
Folke Bernadottesvei 38, 5147 Fyllingsdalen
Post­­adresse:
Postboks 7077, 5020 Bergen
Telefon:
(+47) 55 26 00 00
E-post:
kundeservice@sbanken.no

Brukererfaring med Sbanken refinansiering

Hva er din erfaring med Sbanken refinansiering?

MarkedsføringTesten baserer seg på en objektiv vurdering av produktet. «Søk nå»-knappen er en annonselenke som leder til finansinstitusjonene og testen merkes derfor med markedsføring